Feestzitting tien jaar Commissie Diversiteit

De Commissie Diversiteit vierde op 2 december 2013 haar tiende verjaardag met een event in het Muziekinstrumentenmuseum. In haar inleiding legde Ann Vermorgen, voorzitter van de SERV Commissie Diversiteit, de nadruk op de tien beleidsprioriteiten voor de toekomst die door de leden van de commissie werden bepaald. Vervolgens gaven Naima Charkaoui van het Minderhedenforum en Jos Wouters van het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid hun reflectie op tien jaar Commissie Diversiteit. Veerle Miranda, beleidsadviseur bij de OESO, sprak in haar toelichting over personen met een geestelijke gezondheidsproblemen op de arbeidsmarkt, waarna Isabelle Biletta, onderzoeksmanager bij Eurofound het had over etnisch-culturele diversiteit in Europees perspectief. Minister Philippe Muyters sloot de viering af.

Naar aanleiding van deze verjaardag benadrukt de commissie dat ook in 2014 verder moet worden ingezet op ‘meer mensen aan de slag, in gemiddeld langere loopbanen en meer werkbare jobs’. Dat is een kerndoelstelling die de Vlaamse Regering en de sociale partners in het Pact2020 hebben vastgelegd. Na de verkiezingen van 25 mei 2014 zal ook de nieuwe Vlaamse Regering hier op moeten inzetten. De nieuwe bevoegdheden die in het kader van de zesde staatshervorming worden overgedragen, moeten voor de Commissie Diversiteit leiden tot een coherent en slagkrachtig arbeidsmarktbeleid, eveneens gericht op het behalen van de doelstellingen van het Pact2020.