20 jaar Commissie Diversiteit | Vier met ons mee!

20 jaar Commissie Diversiteit | Vier met ons mee!

Op 15 december 2023 vierden we de twintigste verjaardag van de Commissie Diversiteit van de SERV. De Vlaamse sociale partners, LEVL en Handicap en Arbeid werkten in die tijd samen aan meer dan 80 adviezen over evenredige arbeidsdeelname, diversiteit & inclusie en gelijke behandeling.

Danny Van Assche, ondervoorzitter van de SERV en de Commissie Diversiteit, lichtte de acht beleidsprioriteiten voor de volgende legislatuur toe. Daarin staat een duurzame inclusieve arbeidsmarkt centraal. 

We verwelkomden Peter Scholten van de Erasmusuniversiteit Amsterdam. Hij sprak over de uitdagingen van (migratiegerelateerde) diversiteit voor het beleid. Elke Jeurissen, expert inclusief leiderschap en voorzitter VDAB, vertelde meer over inclusieve werkvloeren. 

Sophia Hongokoesoemo van LEVL en Eline Bruneel en Gisèle de Moffarts van Handicap en Arbeid schoven aan voor een zetelgesprek.

We praatten na tijdens een heerlijke vegetarische lunch verzorgd door La Fourna, een traiteur die het talent van vrouwen met een migratieachtergrond in de spotlights plaatst.

15 december 2023, 10:00 - 15 december 2023, 14:00