In de Commissie Diversiteit werken de SERV-partners samen met Handicap en Arbeid en adviseren over evenredige arbeidsdeelname van personen met een arbeidsbeperking, diversiteit en gelijke kansen. De voorbije jaren formuleerde de commissie onder meer adviezen over de oprichting van een Vlaams Mensenrechteninstituut, re-integratie van arbeidsongeschikten met een RIZIV-uitkering, diversiteit binnen onderwijs en het gelijke kansen en diversiteitsbeleid van de Vlaamse overheid. De commissie formuleerde een actielijst arbeidsbeperking 2030 gericht op het duurzaam verhogen van de arbeidsmarktparticipatie van personen met een arbeidsbeperking. De commissie schreef ook een nota waaruit blijkt dat de coronacrisis de ongelijkheid op de Vlaamse arbeidsmarkt doet toenemen.

Handicap en Arbeid is een overlegplatform waaraan KVG, VFG, Rondpunt vzw, Kom op tegen Kanker vzw, Doof Vlaanderen, Vlaams patiƫntenplatform vzw en GRIP vzw actief deelnemen. Daarnaast bevinden er zich nog heel wat andere verenigingen rond handicap en chronische ziekte in het netwerk van Handicap en Arbeid.
In de Commissie Diversiteit is ook LEVL vertegenwoordigd voor personen met een migratieachtergrond.