over ons

De commissie Diversiteit en haar werkgroepen vormen in de eerste plaats een forum waar de sociale partners en de vertegenwoordigers van kansengroepen overleggen over het brede gamma van onderwerpen die een invloed hebben op de evenredige arbeidsdeelname en diversiteit op de arbeidsmarkt. Daarenboven adviseren de sociale partners en de vertegenwoordigers van de kansengroepen het beleid met betrekking tot het brede gamma van onderwerpen die een invloed hebben op de evenredige arbeidsdeelname en de diversiteit op de arbeidsmarkt.