Webinar Meer diverse instroom in het lerarenberoep

Woensdag 23 juni 2021 9.30 u. - 12 u.

Het tekort aan leraren blijft één van de belangrijkste uitdagingen binnen het onderwijs de komende jaren. Tegelijkertijd is de lerarenkamer nog steeds weinig divers. De Commissie Diversiteit pleit om beide uitdagingen samen aan te pakken en zo de kwaliteit van het onderwijs te versterken.

Bij de start van het schooljaar bracht de Commissie Diversiteit daarover een advies uit. Daarin vragen de Vlaamse sociale partners, het Minderhedenforum en het Gebruikersoverleg Handicap & Arbeid om effectief werk te maken van diversiteit en de hefbomen te gebruiken die Vlaanderen heeft om de lerarenkamer diverser te kleuren.

Tijdens dit webinar focusten we op de realisatie van een meer diverse instroom in het lerarenberoep. Hoe groot is de diversiteit onder leraren naar migratieachtergrond, arbeidsbeperking en gender? Welke hefbomen heeft Vlaanderen in handen om meer diversiteit in het onderwijzend personeel te realiseren? Hoe kan dat tegelijkertijd tot een meer kwaliteitsvol onderwijs leiden? Hoe kan een meer structurele samenwerking tussen lerarenopleidingen en scholen bijdragen aan een meer diverse instroom van leraren?

We legden de aanbevelingen uit het advies naast de ervaringen van de sprekers en getuigenissen van leraren met een diverse achtergrond. Als afsluiting gaven medewerkers van de ministers van Onderwijs en Samenleven een reflectie op de aanbevelingen en de toelichtingen.

Programma

 • Verwelkoming en inleiding
  Ann Vermorgen, voorzitter SERV
 • Diversiteit binnen het onderwijzend personeel
  toelichting van het advies van de Commissie Diversiteit door Liselotte Hedebouw, studiedienst SERV
 • Meer rolmodellen in de klas
  Leen Rosiers, Opleidingshoofd Educatieve Bachelor Kleuteronderwijs Erasmushogeschool Brussel
 • Enkele getuigenissen
  Leraren met een arbeidsbeperking en leraar met een migratieachtergrond
 • De diverse leraarskamer (ESF-project van Orbit vzw en Stad Antwerpen)
  Joël François Ndombe, Orbit vzw
 • Gedachtewisseling tussen sprekers en deelnemers
  o.l.v. Nele Vanheeswijck, studiedienst SERV
 • Reflecties op advies en toelichtingen
  Katrien Cerpentier, adjunct-kabinetschef Onderwijs - kabinet Vlaams viceminister-president voor Onderwijs
  Gunther Van Neste, adjunct-kabinetschef Samenleven - kabinet Vlaams viceminister-president voor Samenleven
23 juni 2021, 09:30 - 23 juni 2021, 12:00