Naar een betere arbeidsmarktpositie van personen met een migratie-achtergrond in België (IMMILAB)

Op 10 oktober 2019 organiseerden de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en de Commissie Diversiteit samen met de onderzoeksgroep IMMILAB een studievoormiddag over de sociaal-economische integratie van personen met een migratieachtergrond.

Vóór de zomer lanceerden de SERV en de Commissie Diversiteit zestig acties om de etnische kloof in de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen te dichten. Met deze studievoormiddag wilden we dit thema verder uitdiepen. De eerste resultaten van het IMMILAB-project, dat startte in 2017, geeft daarbij inzichten om het verloop van integratietrajecten beter te begrijpen. De verschillende onderzoekslijnen kijken daarbij vanuit drie complementaire invalshoeken: het individu, het huishouden en de onderneming.

Op deze studievoormiddag gaven volgende onderzoekers van het IMMILAB-project een toelichting over hun onderzoeksresultaten:

  • Dries Lens, Ninke Mussche en Ive Marx (Centrum voor Sociaal Beleid – Universiteit Antwerpen) over het gebruik van detacheringen in België en personen met een migratieachtergrond als zelfstandige
  • Jonas Wood, Julie Maes, Naomi Biegel en Karel Neels (Centrum voor Longitudinaal en Levensloop Onderzoek (CELLO) – Universiteit Antwerpen) over werk-familietrajecten van Belgische vrouwen en vrouwen met een migratieachtergrond
  • Valentine Fays, Valentine Jacobs, Benoît Mahy en François Rycx (Université libre de Bruxelles (CEB/DULBEA) en Université de Mons (humanOrg)) over loondiscriminatie en overscholing.