Rondetafel: re-integratie van arbeidsongeschikten met een (indicatie van) arbeidshandicap

Op 19 juni 2019 organiseerde de Commissie Diversiteit een rondetafel over re-integratie van arbeidsongeschikten met een (indicatie van) arbeidshandicap. Saskia Decuman (RIZIV) startte de namiddag met een inleidende reflectie bij de nieuwe regelgeving. Vervolgens bracht Wendy Ranschaert (VDAB) een evaluatie van het raamakkoord tussen het RIZIV, het VICO, VDAB en GTB in het kader van trajecten naar werk voor arbeidsongeschikte erkende personen. Daarna volgde een panelgesprek met experten. De namiddag werd afgesloten met een korte vragenronde en gedachtewisseling met de zaal en enkele reflecties van de sociale partners (ABVV en UNIZO) en het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid.