Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
Jaarverslag 2023

Voorwoord

2024 wordt door heel wat mensen met veel zorgen en negativiteit bekeken. Extremen zullen de verkiezingen winnen, de regeringsvorming zal federaal en zelfs Vlaams maandenlang aanslepen, er komen instabiele coalities … Maar eerlijk? Eigenlijk weten we nog niet zo goed wat 2024 zal brengen.

Als ik voor de SERV naar 2024 kijk, zie ik in elk geval een goed gevuld werkprogramma met een aantal zeer interessante en relevante initiatieven. We verwachten adviezen en rapporten over re-integratie van personen met gezondheidsuitdagingen, lokaal arbeidsmarktbeleid, digitale soevereiniteit, energietransitie, 15 jaar fiscaal beleid, vrouwen met een migratieachtergrond, het Europees voorzitterschap … Heel veel werk op de plank dus.

Daarnaast liepen de Vlaamse werkgevers- en werknemersorganisaties in de SERV vorig jaar een traject over de impact van de sociale partners. Ook daar willen we onze rol blijven spelen en onze operationele autonomie blijven behouden. De komende maanden werkt de SERV aan een prioriteitennota voor de nieuwe Vlaamse Regering waarin we de grote lijnen meegeven aan de regering van hoe het toekomstige sociale en economische beleid eruit zou moeten zien. Je hoort er nog van!

Intussen kijken we in dit jaarverslag nog even terug op 2023. Je vindt niet alleen een cijferoverzicht van de volledige werkzaamheden van de SERV, ook de belangrijkste adviezen en rapporten passeren de revue. Tot slot vullen we dit aan met de activiteiten van de Stichting Innovatie & Arbeid, Commissie Diversiteit, Commissie Sociale Economie, Adviescommissie Economische Migratie en Adviescommissie Pendelfonds.

En 2025? Dan blaast de SERV veertig kaarsjes uit. Dat wordt dus een feestelijk jaar!

Danny Van Assche
voorzitter SERV