In de Commissie Diversiteit werken de SERV-partners samen met LEVL en adviseren over evenredige arbeidsdeelname van personen met een migratieachtergrond, diversiteit en gelijke kansen. De voorbije jaren formuleerde de commissie onder meer adviezen over de oprichting van een Vlaams Mensenrechteninstituut, wijzigingen inzake het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid, diversiteit binnen onderwijs en het gelijke kansen en diversiteitsbeleid van de Vlaamse overheid. De commissie schreef ook een nota waaruit blijkt dat de coronacrisis de ongelijkheid op de Vlaamse arbeidsmarkt doet toenemen.

Op 26 november 2021 erkende de Vlaamse Regering LEVL vzw als participatieorganisatie binnen het Vlaamse inburgerings- en integratiebeleid voor de periode 2022-2026. LEVL is een onafhankelijke netwerkorganisatie die werkt aan een inclusieve samenleving vrij van racisme en discriminatie.

In de Commissie Diversiteit is ook het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid vertegenwoordigd voor personen met een arbeidsbeperking.