Diversiteit op de werkplek bij lokale besturen

19 april 2018

Op donderdag 19 april organiseerde de SERV een SERV-academie over het thema diversiteit op de werkplek bij lokale besturen. De voormiddag startte met een verwelkoming en inleiding door Hans Maertens (SERV-voorzitter). Daarna werd het woord gegeven aan Jo Noppe (Statistiek Vlaanderen) die een overzicht gaf van de tewerkstelling van personen met een migratie-achtergrond bij lokale besturen op basis van nieuwe cijfers van de stads- en gemeentemonitor. Dan volgde een toelichting van het advies van de Commissie Diversiteit over de tewerkstelling van kansengroepen bij lokale besturen door Liselotte Hedebouw (SERV-Commissie Diversiteit). De SERV-academie werd afgesloten met een panelgesprek met Mieck Vos (VVSG), Pol Despeghel (Diverscity), Mia Spaey (OCMW & Stad Mechelen) en Klaartje Huyge (OCMW & stad Gent). Dit gebeurde onder leiding van Liselotte Hedebouw (SERV–Commissie Diversiteit). Er was daarbij ook ruimte voor een gedachtewisseling met de zaal.Na afloop werden de aanwezigen uitgenodigd voor een broodjeslunch en netwerkmoment.