Oproep: herwonnen vrijheid is nog geen gewonnen spel

De Vlaamse sociale partners verwelkomen het Zomerplan dat perspectief biedt op een terugkeer naar een normaler leven en heel wat gesloten sectoren terug laat opstarten. Ook de versoepeling van het telewerken zal veel werknemers en werkgevers deugd doen. Zo’n perspectief is broodnodig maar de herwonnen vrijheid is nog geen gewonnen spel. Het is daarom cruciaal dat iedereen verantwoordelijk omgaat met de aangekondigde versoepelingen. De sociale partners nemen hun verantwoordelijkheid naar ondernemers en werknemers en roepen iedereen op om de regels en protocollen te blijven respecteren. Aan de overheid vragen zij om samen met de sectoren snel de regels verder te concretiseren en zo te zorgen voor de nodige duidelijkheid, consistentie en ondersteuning. Dan kan de handrem stilaan lossen en de relancerit echt beginnen.

Eindelijk perspectief

De Vlaamse sociale partners zijn blij dat er eindelijk perspectief komt op een terugkeer naar een normaler leven en heel wat gesloten sectoren weer kunnen opstarten. Dit kan natuurlijk alleen maar als de cijfers in de goede richting blijven evolueren. Veel mensen snakken ernaar om samen te komen met vrienden en familie, kijken uit naar de volledige heropening van de horeca, sport- en jeugdactiviteiten, het genieten van cultuur … Ook de al langer gevraagde  terugkeermomenten naar het werk en  het vooruitzicht dat telewerk niet langer verplicht maar aanbevolen is, voelt als een verademing na die vele maanden telewerken en digitaal vergaderen. De versoepelingen zorgen er samen met de versterkte preventieve aanpak (testing, tracing, ventilatie) voor dat activiteiten geleidelijk veilig kunnen hernemen, de steun- en crisismaatregelen kunnen worden afgebouwd en de druk op overheidsfinanciën vermindert. De daadwerkelijke start van de relance is nu heel nabij.

Geen gewonnen spel

De Vlaamse sociale partners beklemtonen wel dat de herwonnen vrijheid geen gewonnen spel is. Nieuwe besmettingsgolven zijn nog steeds mogelijk, zeker wanneer gevaarlijke varianten oprukken, de vaccinatiegraad achterblijft, mensen de regels slechts bij benadering naleven of bij de minste versoepelingen alle remmen los gooien.

We moeten allemaal samen verantwoordelijk omgaan met de aangekondigde versoepelingen en inspanningen blijven leveren om de basisregels en protocollen te respecteren. Zo kunnen we de voorwaarden voor de afbouw van de coronamaatregelen halen en nieuwe besmettingsgolven vermijden. En intussen moeten we vaccineren, vaccineren en vaccineren. De Vlaamse sociale partners roepen iedereen op om verantwoordelijk en solidair te zijn zolang niet iedereen een vaccin heeft kunnen krijgen.

De Vlaamse sociale partners zullen de ca. 160.000 bedrijven, ondernemingen en organisaties en 2 miljoen werknemers die zij vertegenwoordigen, blijven sensibiliseren en ondersteunen om op de werkvloer alles veilig en verantwoord te laten verlopen en deel te nemen aan de vaccinatiecampagne. Het is immers ook een verantwoordelijkheid van de ondernemers zelf en het sociaal overleg in de ondernemingen om de werkomgeving veilig te organiseren en de regels en protocollen correct en consequent te doen naleven. Maar medewerkers moeten die ook opvolgen. Het blijft essentieel dat besmette werknemers of mensen met symptomen niet naar het werk komen en de quarantaineregels strikt volgen om verdere besmettingen in de kiem te smoren. Ook in de privésfeer is het uiteraard nodig om de corona-afspraken te blijven naleven.

Concretisering protocollen is dringend

De sociale partners vragen aan de overheid om de regels dringend samen met de betrokken sectoren te concretiseren. Dat moet zorgen voor duidelijkheid, consistentie en ondersteuning. Duidelijkheid over de precieze voorwaarden is nodig om sectoren voldoende aanpassingstijd te geven. De bijzondere aandacht voor de binnenluchtkwaliteit in de horeca is positief maar eigenlijk  relevant voor alle binnenruimtes waar veel mensen samenkomen. Daarom vragen de sociale partners of ondersteuning mogelijk is voor het investeren in ventilatie. Samen met een correcte handhaving zijn deze aandachtspunten belangrijk om de naleving van de maatregelen aan te moedigen en vol te houden.

Lof en waardering voor de zorgsector

Tot slot wensen de sociale partners te wijzen op de grote inspanningen die de zorgsector al vele maanden levert om de gezondheidseffecten van de pandemie te beheersen. De vele mensen die dag in dag uit het beste van zichzelf geven, verdienen alle lof en waardering. Meer dan wie ook  zitten zij op hun tandvlees. Ons verantwoordelijk gedragen dag in dag uit, is ook naar hen toe een must. Daarnaast blijft een goede testing, broncontrole en virusbeheersing essentieel om de druk van COVID-19 en mutanten op de gezondheidszorg en de economie te verlichten.

Relancerit nu echt aanvatten

De Vlaamse sociale partners zijn blij dat de handrem nu stilaan kan lossen en de relancerit echt kan beginnen. Maar tijdens die rit gelden verkeersregels, die misschien niet aangenaam maar wel noodzakelijk zijn om de rit samen veilig te kunnen uitrijden. We moeten daarom iedereen sensibiliseren en overtuigen om de regels en protocollen blijvend te respecteren. De sociale partners nemen hierbij hun verantwoordelijkheid naar ondernemers en werknemers en roepen iedereen op om zijn of haar steentje bij te dragen.

 

Ann Vermorgen, ACV

Caroline Copers, Vlaams ABVV

Gert Truyens, ACLVB

 

Hans Maertens, Voka

Danny Van Assche, UNIZO

Sonja De Becker, Boerenbond

Ingrid Lieten, Verso

Contact