sociale partners en Vlaamse Regering

Akkoorden tussen sociale partners en Vlaamse Regering

Naast het bipartiete overleg is er het tripartiete of drieledig overleg tussen de Vlaamse Regering, de werkgevers- en werknemersorganisaties. Dit noemen we het Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité (VESOC).

In het tripartiete overleg onderhandelen de werkgevers- en werknemersorganisaties met de Vlaamse Regering om structurele uitdagingen op de arbeidsmarkt op te lossen. Deze akkoorden zoeken oplossingen voor belangrijke, actuele thema's zoals arbeidsmarktkrapte, werkbaar werk, opleding, jobs voor oudere werknemers ... De bipartiete akkoorden die hier meestal aan vooraf gaan, vormen de basis van de onderhandelingen. 

Het tripartiete overleg gebeurt sinds 1980 in het VESOC. De SERV-studiedienst staat in voor de praktische werking. We maken een onderscheid tussen het VESOC-overleg en de VESOC-werkgroep.

Meer info over de samenstelling en werking van VESOC vind je in de voorstellingsbrochure van de SERV.

VESOC - Werkgelegenheidsakkoord

Iedereen nodig, iedereen mee

1 juli 2022

VESOC-akkoord alle hens aan dek

14 december 2020

VESOC-engagementsverklaring Iedereen aan boord

samen voor meer mensen aan de slag

21 februari 2020

Akkoord Actieplan Werkbaar Werk

14 december 2018

VESOC-akkoord hervorming opleidingsincentives

11 juli 2017

VESOC-akkoord loopbaanbeleid

17 februari 2012

VESOC-akkoord alternatieven voor de jobkorting

17 februari 2012

VESOC-akkoord uitbreiding van de systematische aanpak 50+

14 januari 2011

Werkgelegenheidsplan en krachtlijnen voor het investeringsplan WIP

18 december 2009

Pact 2020

Stapstenen voor de nieuwe Vlaamse Regering

10 juni 2009

VESOC-akkoord Samen op de bres voor 50+

23 oktober 2008

VESOC-akkoord energiekosten

23 oktober 2008

Prioriteiten competentieagenda 2010

15 mei 2007

Werkgelegenheidsakkoord 2005- 2006

20 januari 2006

Vlaams Sociaal Akkoord 2003-2004

21 maart 2003