onder sociale partners

Akkoorden onder sociale partners

Om de structurele uitdagingen op de arbeidsmarkt op te lossen, onderhandelen de Vlaamse werkgevers- en werknemersorganisaties regelmatig over omvattende akkoorden. Dit noemen we bipartiet of tweeledig overleg. Deze akkoorden zoeken oplossingen voor belangrijke, actuele thema's zoals arbeidsmarktkrapte, werkbaar werk, opleiding, jobs voor oudere werknemers ... 

De bipartiete akkoorden vormen vaak de basis voor onderhandelingen met de Vlaamse Regering in het tripartiete overleg. Zo kunnen een aantal  voorstellen uit het akkoord onder sociale partners omgezet worden in beleidsmaatregelen.

Vlaamse sociale partners sluiten werkgelegenheidsakkoord

'Iedereen nodig, iedereen mee' met 40 concrete voorstellen voor de arbeidsmarkt

26 maart 2022

Akkoord Iedereen aan boord

Uitdagingen voor de Vlaamse arbeidsmarkt van de toekomst

22 juni 2019

SERV-akkoord 50+ bijsturing

'Samen op de bres voor 50+'

3 oktober 2013

Akkoord tussen de sociale partners m.b.t. werkgelegenheid

12 februari 2002