Advies dienst integriteitsbeoordeling openbare besturen

advies op vraag
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir
Voorontwerp van de decreet houdende de bevordering van de integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur en tot oprichting van een Dienst integriteitsbeoordeling voor Openbare besturen

In navolging van de oproep voor betere samenwerking begin dit jaar pleit de SERV voor een samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse en federale niveau over integriteitsbeoordelingen door openbare besturen. Dat akkoord moet overheden bijkomende sleutels in handen geven om georganiseerde criminaliteit tegen te gaan, boven op de bestaande instrumenten in het strafrecht. Nu werken de federale en Vlaamse Regering elk aan een eigen voorstel. Op eerdere vragen vanuit Vlaanderen om tot een samenwerkingsakkoord te komen met het federale niveau is helaas niet ingegaan.

De SERV is echter bezorgd over het huidige Vlaamse voorontwerp van decreet: het toepassingsgebied en de mogelijkheden om op te treden zijn onvoldoende begrensd. Er zijn ook te weinig waarborgen om een ongeoorloofde toepassing te vermijden en de rechten van de verdediging te beschermen. Het voorontwerp dreigt bovendien vergunnings- en andere procedures te verlengen. Eerder was de Vlaamse Toezichtcommissie ook al kritisch over de bescherming van persoonsgegevens.

Het is duidelijk dat de oplossing van georganiseerde criminaliteit niet op één bestuursniveau ligt. Bovendien zijn uiteenlopende definities en regels onwenselijk. Ze maken de toepassing ervan complex en verwarrend. De SERV vindt het daarom bijzonder jammer dat eerdere pogingen om tot een samenwerkingsakkoord te komen niet gelukt zijn. In plaats van elk een eigen regeling uit te werken zoals nu gebeurt, roepen de Vlaamse sociale partners de federale en Vlaamse Regering op om alsnog werk maken van een wetgevend samenwerkingsakkoord.  Als dat na een nieuwe poging niet mogelijk blijkt, vraagt de SERV om het huidige voorontwerp van decreet in elk geval grondig te herwerken.