SERV reageert op evaluatieonderzoek werkervaringsprogramma

Het Vlaams werkervaringsprogramma (WEP) wil voor langdurig werkzoekende een brug slaan tussen werkloosheid en reguliere tewerkstelling. De huidige regelgeving werd van kracht begin 2009. De Vlaamse minister van werk heeft nu het voornemen om het werkervaringsprogramma te optimaliseren en wenst dit te doen in samenwerking met de sociale partners. In dit advies reageert de SERV alvast op de aanbevelingen van een recent evaluatieonderzoek.