SERV in Oekraïne

Op 18 en 19 februari 2016 nam een SERV-medewerker deel aan een TAIEX-workshop over werkgelegenheidsbeleid en sociale bescherming in Kiev. De eerste dag van het tweedaagse seminarie stond in het teken van het arbeidsmarktbeleid. Twee Vlaamse experten gaven een toelichting over het Vlaamse  actief arbeidsmarktbeleid en de flexizekerheid. Een andere expert vulde aan met de Sloveense aanpak van de EU 2020 doelstellingen en het activeringsbeleid. In de namiddag waren er workshops. Eén ervan speelde in op de rol en de mogelijkheden van de sociale partners en de verdere uitbouw van het sociaal overleg. De expertise van de SERV kwam hier uiteraard van pas. De dag erna lag de focus op de sociale bescherming. Europese experten uit Finland, Litouwen en Duitsland kwamen aan het woord.

TAIEX is een Europees programma voor technische bijstand en informatie-uitwisseling. Het is bedoeld om de instellingen van de kandidaat-lidstaten en het Europees nabuurschapsbeleid te ondersteunen bij de aanpassing aan het acquis communautaire. Dat gebeurt o.a. door het organiseren van studie- en evaluatiebezoeken, seminars, workshops en opleidingsbijeenkomsten.

De deelnemers aan dit seminarie kwamen uit vakbonden en hun centrales, het ministerie van sociale zaken en ngo’s. Positief was dat Oleksandr Shubinvan, secretaris-generaal van de Oekraïense tripartite sociaal-economische commissie (vergelijkbaar met SERV), aanwezig was en de debatten over de inzet en het engagement van de sociale partners leidde.

De toestand in Oekraïne is ernstig en de oorlog weegt op het sociaal en economisch beleid. Het Oekraïense publiek besloot dat de keuze voor de Europese unie de juiste is.

deelnemers TAIEX-workshop in Oekraïne