Werkprogramma SERV 2023

Wil je graag weten welke dossiers er in 2023 op de tafel van het Vlaams sociaal overleg liggen? Het antwoord vind je in het werkprogramma 2023 van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). In de webversie (zie link hiernaast) vind je een overzicht van de geplande projecten en activiteiten van de SERV per parlementaire commissie. Daarnaast is er ook een uitgebreide versie (zie pdf hiernaast) van het werkprogramma.

2023 is een scharnierjaar. De energiecrisis is zeker niet ten einde en belangrijke beleidsdossiers liggen nog op tafel of wachten op verdere uitvoering. Niet in het minst gaat het om de uitrol van het recente VESOC-​Werkgelegenheidsakkoord ‘Iedereen nodig, iedereen mee’. Tegelijk wordt de volgende regeerperiode al voorbereid en ligt de blik op belangrijke toekomstige uitdagingen voor Vlaanderen. Via sociaal overleg en adviezen willen de werkgevers- en werknemersorganisaties in de SERV bijdragen aan oplossingen die voor mensen het verschil maken en dus met zaken bezig zijn die er echt toe doen.

De sociale partners vinden het erg belangrijk dat zij mee de agenda zetten, wegen op het maatschappelijk debat en de politieke besluitvorming, impact hebben en proactief worden betrokken bij de uittekening en de bijsturingen in het beleid. Dit werkprogramma met klemtoon op eigen initiatieven en onderzoek moet dat mee verzekeren. Ook het overleg in het Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité (VESOC) moet daartoe bijdragen. Bovendien heeft de SERV bij de opmaak van dit werkprogramma zijn oor ook te luisteren gelegd bij jongere werknemers en ondernemers en bij diverse externe gesprekspartners.

Vier thema’s staan centraal in het werkprogramma:

  1. de energiecrisis beheersen en crisisbestendigheid versterken
  2. grote transformaties aansturen en begeleiden
  3. zorgen voor een sterk arbeidsmarkt- en sociaal beleid: iedereen nodig, iedereen mee
  4. werk maken van verdere bestuurlijke en budgettaire modernisering.

De SERV wil ook in 2023 met sterke, onderbouwde en gedragen adviezen en rapporten bijdragen aan het beleidsdebat en de politieke besluitvorming.