Werkprogramma 2011

Werkprogramma 2011

Het werkprogramma 2011 biedt inzicht in de projecten en activiteiten die de SERV in 2011 op het vlak van het sociaal overleg en in zijn functies als strategische adviesraad wil verrichten.

De SERV wenst over de hoofdlijnen van het werkprogramma in dialoog te treden met de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement zodat er een goed samenspel kan zijn tussen de programmatie van de SERV en die van het beleid. Daartoe zal het werkprogramma van de SERV o.a. geagendeerd worden op VESOC. De sociale partners willen zo tevens een koppeling maken tussen het werkprogramma en de VESOC-agenda en bekijken hoe de afstemming met VESOC en de VESOC-ministers kan gebeuren.

Net zoals eerdere werkprogramma’s, is het werkprogramma 2011 rollend van aard. Dat betekent dat er onderwerpen kunnen worden toegevoegd of van het werkprogramma worden geschrapt wanneer de SERV niet voorziene adviesaanvragen ontvangt of wanneer zich nieuwe ontwikkelingen voordoen. Dat geldt in het bijzonder voor de implicaties van de staatshervorming die op federaal niveau onderhandeld wordt.