Voorontwerp van decreet tot wijziging van het RTC-decreet van 14 december 2007

Vlaams minister van Onderwijs Jeugd Gelijke Kansen en Brussel
Pascal Smet
Voorontwerp van decreet tot wijziging van het RTC-decreet van 14 december 2007

Een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt blijft één van de belangrijkste bekommernissen van sociale partners. De Regionale Technologie Centra (RTC) moeten de samenwerking, onder andere op vlak van infrastructuur en apparatuur, tussen onderwijs en het bedrijfsleven bevorderen. Aangezien de beheersovereenkomsten eind 2010 aflopen, maakte het Departement Onderwijs en Vorming een evaluatierapport over de werking van de RTC's, over de investeringsoperaties in uitrustingsgoederen en over de samenwerking tussen technische scholen en VDAB (www.ond.vlaanderen.be/rtc ). Het evaluatierapport leidde tot de wijziging van het RTC – decreet. De SERV bracht daarover een briefadvies uit. De raad schaart zich achter de aanpassingen zoals het verlengen van de looptijd van de beheersovereenkomsten van 3 tot 5 jaar. Ook de vervanging van de beoordelingscommissie door een procescontrole wordt ondersteund, mits de sociale partners bij dat laatste betrokken worden om zodoende ook de arbeidsmarktaspecten te kunnen bewaken. De RTC's zullen onder bepaalde omstandigheden een vergoeding mogen vragen voor de door hen verleende diensten; dit mag volgens de raad niet leiden tot het aanrekenen van kosten aan leerlingen voor het gebruik van RTC infrastructuur of –diensten.