Vlaams relancebeleid - bijzondere tijden vragen bijzondere aanpak

De coronacrisis en het Vlaamse relancebeleid staan bovenaan de agenda bij alle Vlaamse sociale partners en de SERV. De impact op de organisaties en werknemers die we vertegenwoordigen, is ongezien. Nooit eerder was het ondernemers- en consumentenvertrouwen zo laag. Zonder de vele waardevolle inspanningen van de federale en Vlaamse Regering zou de sociaal-economische impact echter nog veel groter zijn.

De Vlaamse sociale partners staan klaar om een constructieve rol te spelen in alle overlegorganen die de relance in Vlaanderen vorm zullen geven zoals het relancecomité. De overleg- en studiecapaciteit van de SERV is beschikbaar om die werkzaamheden mee te ondersteunen. Het relancebeleid moet volgens de sociale partners snel, veilig, inclusief en toekomstgericht zijn. Het moet het economisch en sociaal weefsel veilig stellen én de crisis benutten als een kans om ook de uitdagingen van de post-coronawereld aan te pakken.

De laatste weken heeft de SERV hard gewerkt aan een eerste nota over het relancebeleid. Deze nota tekent de voornaamste principes en aanbevelingen voor het relancebeleid uit. De komende weken volgen meer gedetailleerde adviezen en rapporten met specifieke voorstellen voor de arbeidsmarkt, economie, begroting ...
We verzamelen al deze publicaties op www.serv.be/relancebeleid