VESOC-akkoord alternatieven voor de jobkorting

Op vraag van de Vlaamse regering hebben de sociale partners in de SERV overleg gepleegd over de invulling van alternatieve beleidsmaatregelen (voor een bedrag van 23 miljoen euro). Op 4 mei 2011 bereikten de Vlaamse sociale partners een consensus over 4 alternatieve maatregelen voor de jobkorting. Concreet gaat het om de volgende maatregelen:

  • doorstroom uit sociale economie en uit arbeidszorg
  • trajecten voor personen in armoede
  • uitbreiden van de individuele beroepsopleiding (IBO)
  • curatieve IBO.

In het najaar 2011 werden deze 4 maatregelen verder uitgewerkt en op 16/12/2011 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De ingangsdatum van deze alternatieve maatregelen voor de jobkorting is 1 januari 2012.

Contactpersoon: Sandra Hellings