Sociaal-economisch Rapport Vlaanderen 2007

Sociaal-economisch Rapport Vlaanderen 2007

Traditionele sociaal-economische beleidsthema's krijgen vandaag een nieuwe inhoud. De SERV volgt deze nieuwe evoluties op de voet en wil mee de krijtlijnen uittekenen voor een vernieuwde sociaal-economische beleidsvisie op middellange en lange termijn.