SERVbericht maart 2012

Tijdschrift van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen

met extra bijlage loopbaanakkoord

Inhoud

2 Edito
4-7 Focus op overleg, SERV-voorzitter 2012 Karel Van Eetvelt
8-9 Vlaamse kwalificatiestructuur van start
10 Competentiebeleid en opleidingsprojecten hand in hand
11 IOA 2011: flexibiliteit
12 Stichting Innovatie & Arbeid – ESF-ambassadeur
13 Stichting Innovatie & Arbeid – Europees gewaardeerd
14-15 Teveel aan certificaten moet weg
16-17 Slimme meters
18-19 Mobiliteitsraad formuleert prioriteiten spoorinvesteringen
20-21 Nood aan integrale visie op algemeen welzijnswerk
22 Sectorconvenants 2013 - 2014
23 Ge-SERV-eerd