SERVbericht juni 2011

Tijdschrift van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen

In dit nummer

2   Edito
4   Grondig debat nodig over hernieuwbare energie
8   Peak Oil, de pomp loopt leeg
9   Nood aan jobs én ondersteuning voor personen met een arbeidshandicap
10 Sociale partners bepalen 5 prioriteiten in pact 2020
12 Kijken over het muurtje
14 Hoe innovatief zijn Vlaamse bedrijven
16 Ruime nota voor procesnota ruimtelijke economie
17 Hoe beslissingen van doorgroei ondernemingen in Vlaanderen houden
18 Verruim je kijk op de haven
20 De juiste stoel.be met plezier werken na 50
22 Mobiliteitsraad debattert met europarlementairen over Witboek transport
23 Ge-SERV-eerd