Samen klaarstaan voor morgen en overmorgen

SERV-prioriteitennota voor de regeerperiode 2024-2029

Binnenkort staat een nieuwe regering aan het roer van Vlaanderen. De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) lanceert vijftien beleidsprioriteiten voor deze nieuwe regering. Het doel? Samen streven naar meer welvaart en welzijn voor iedereen, niet alleen vandaag maar ook morgen en overmorgen.

Vlaanderen beschikt over enkele sterke troeven maar er staan ook enorme uitdagingen en complexe veranderingen te wachten voor werk, zorg, klimaat, energie, overheid, begroting, onderwijs, openbaar vervoer, omgeving ... Dat vraagt om slimme beleidskeuzes en duidelijke prioriteiten die echt het verschil maken. Ze zijn nodig om de problemen waarmee gezinnen en ondernemingen vandaag worstelen effectief en efficiënt aan te pakken en te investeren in hun weerbaarheid en veerkracht. En hoe sneller de Vlaamse Regering in actie schiet, hoe beter, want de middelen, menskracht, materialen en ruimte worden de volgende decennia alleen maar schaarser.

Beleidskeuzes maken is bij uitstek het terrein van politici. Sociaal overleg en advies zorgen echter voor meer onderbouwde en gedragen beslissingen. Ze verbinden de politiek met burgers, werknemers en ondernemers om zo mee te bouwen aan democratie en vertrouwen. De Vlaamse werkgevers en vakbonden verwachten dan ook een structurele dialoog met de nieuwe Vlaamse Regering in het kader van VESOC en afspraken over proactieve adviezen en studiewerk in de schoot van de SERV.

Om samen klaar te staan voor morgen en overmorgen, schuiven de Vlaamse werkgevers en vakbonden, verenigd in de SERV vijftien beleidsprioriteiten naar voor:

 1. Activeer alle talenten en investeer in werkbare jobs
 2. Garandeer de kwaliteit van het arbeidsmarktbeleid
 3. Start een intensief opleidingsoffensief
 4. Investeer in talentontwikkeling in het onderwijs
 5. Versterk de ondersteuning van kwetsbare gezinnen en hun kinderen in het Groeipakket
 6. Garandeer voldoende, kwalitatieve en betaalbare kinderopvangplaatsen
 7. Investeer in meer betaalbare woningen op slimme locaties
 8. Zet in op defossilisering, collectieve projecten en een gezonde energieprijsverhouding
 9. Ga uit van open strategische autonomie om de dubbele transitie van de Vlaamse industrie te versnellen
 10. Richt het beleid voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie meer op kwaliteit en efficiëntie met oog voor de toekomst
 11. Werk aan een meer geïntegreerde Vlaamse infrastructuurplanning
 12. Garandeer houdbare overheidsfinanciën en voldoende investeringen
 13. Verbeter de regelgeving en dienstverlening en maak werk van goed bestuur
 14. Erken de waarde van sociaal overleg en adviezen
 15. Bekijk het beleid ook met een jongerenblik.