Platformtekst Vlaanderen 2030

Een uitgestoken hand

verrekijker met 2030 in de lenzen, Vlaanderen erboven en logo SERV eronderIn deze legislatuur moeten de finale initiatieven worden genomen om de doelstellingen van het Pact 2020 te realiseren. Voor enkele belangrijke doelstellingen moeten er de komende jaren nog grote stappen vooruit worden gezet.

Een perspectief tot 2020 volstaat evenwel niet om de welvaart en het welzijn op langere termijn te garanderen. Daarom nam de SERV het initiatief om een ‘platformtekst 2030’ uit te werken. Daarin formuleren de Vlaamse sociale partners gezamenlijke krachtlijnen voor de beleidsagenda van de komende vijftien jaar op een aantal sociaal-economische kernterreinen (economie, arbeidsmarkt, onderwijs, energie, sociaal beleid …).

De platformtekst 2030 is bedoeld als uitgestoken hand naar de beleidsverantwoordelijken en andere middenveldorganisaties en als eerste aanzet voor de operationalisering van de Visie 2050 die de Vlaamse Regering op 25 maart 2016 goedkeurde.

De sociale partners hopen de komende weken verdere stappen te kunnen zetten in samenspraak met de Vlaamse Regering zodat de werkzaamheden van de Vlaamse Regering en van de SERV kunnen samen sporen.