Oproep en advies Betere overheidsdata voor sterk beleidsonderzoek en goed bestuur

De SERV en de VLIR roepen de Vlaamse Regering op om steviger te investeren in de beschikbaarheid, kwaliteit, vindbaarheid en ontsluiting van overheidsdata. Beleidskeuzes onderbouwen met kwaliteitsvolle data en wetenschappelijke inzichten is immers een basiskenmerk van goed bestuur. COVID-19 heeft dit duidelijk en herhaaldelijk opnieuw aangetoond. Met hun gezamenlijk advies onderstrepen de VLIR en de SERV de nood aan wezenlijke verbetering en formuleren ze aanbevelingen voor het wegwerken van belangrijke knelpunten.

infografiek betere overheidsdata

 

Samenwerking met
VLIR