Meer welvaart en welzijn in Vlaanderen: klemtonen

Meer welvaart en welzijn in Vlaanderen: klemtonen

In het Sociaal-Economisch Rapport Vlaanderen 2007 wordt Vlaanderen vergeleken met landen en regio’s die allemaal tot de absolute sociaal-economische top behoren. Beter of slechter scoren dan deze dient dan ook steeds in de juiste context te worden geplaatst. In vergelijking met de brede buitenwereld is en blijft Vlaanderen een welvarende regio.Vlaanderen staat voor belangrijke sociaal-economische uitdagingen. Eerder dan inspanningen te versnipperen over alle mogelijke minprestaties die Vlaanderen noteert, zijn de Vlaamse sociale partners voorstander van een aantal gecoördineerde structurele ingrepen opdat Vlaanderen zich verder zou ontwikkelen tot een dynamische en innoverende samenleving.