Kaderaanbeveling aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt. Deel 2: bouwstenen in het onderwijs en in opleidingen voor een leven lang leren

Kaderaanbeveling over de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Deel 2: bouwstenen in het onderwijs en in opleidingen voor een leven lang leren

In 1999 heeft de SERV de aansluitingsproblematiek onderwijs-arbeidsmarkt aangemerkt als een van de prioriteiten waarrond weer intens zou worden gewerkt.  De bedoeling is een kaderaanbeveling uit te brengen die het referentiekader moet worden voor de verdere SERV-werking rond onderwijs en arbeidsmarkt.  Er werd beslist de kaderaanbeveling in drie delen op te splitsen.  Dit tweede handelt over de bouwstenen in het onderwijs en in opleidingen voor een leven lang leren. Met name wordt duidelijk gemaakt :waarom de SERV-partners een leven lang leren zo belangrijk vinden;- hoe de SERV-partners het begrip "een leven lang leren" definiëren, m.a.w. hun concept van een leven lang leren;- hoe de situatie in Vlaanderen terzake momenteel is of kan worden ingeschat.