Jaarverslag SERV 2021

2021 was ongetwijfeld een bijzonder en uitdagend jaar. We kregen nieuwe coronagolven over ons heen waartegen overheid, bedrijven, medewerkers en gezinnen met wisselend succes opboksten.

In deze turbulente tijden blijft het belangrijk dat de Vlaamse sociale partners in de SERV klaar staan om onderling in overleg te gaan, studiewerk te verrichten en eensgezind adviezen te geven aan de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement.

Tal van sociaal-economische thema’s zijn op dit moment heel voelbaar en tastbaar voor iedereen. Denken we maar aan de gevolgen van de coronacrisis voor de begroting, de aanhoudend hoge inflatie, maar ook de krapte op de arbeidsmarkt, de energie- en klimaattransitie … Naast de economische en maatschappelijke relance betekenen dit heel wat uitdagingen voor Vlaanderen.

In dit jaarverslag brengen we een overzicht van hoe de SERV als advies- en overlegorgaan zijn rol heeft gespeeld in 2021. Met dit overleg- en advieswerk wil de SERV relevant zijn en nog meer impact creëren op het beleid. Impact om voor onze bedrijven en medewerkers meer groei te creëren, meerwelvaart en meer welzijn.

Contact