Jaarverslag SERV 2020

2020 was een bewogen maar druk jaar voor de SERV. De impact van de coronacrisis op de ondernemingen, organisaties en werknemers die we vertegenwoordigen, was en blijft ongezien. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat de coronacrisis en het Vlaamse relancebeleid het voorbije jaar bovenaan de agenda van alle Vlaamse sociale partners en de SERV stonden. In het digitale jaarverslag vind je een overzicht van alle activiteiten van de SERV in 2020. Ook de activiteiten van de andere SERV-entiteiten, de Stichting Innovatie & Arbeid, Commissie Diversiteit, Commissie Sociale Economie, Adviescommissie Economische Migratie en Begeleidingscommissie komen aan bod.

De SERV schakelde in het voorjaar 2020 snel om beleidsmatig in te spelen op de coronacrisis en het relancebeleid. In mei al stelde de SERV een relanceplan voor Vlaanderen voor dat vervolgens een verdere uitwerking kreeg in elf adviezen over alle relevante beleidsdomeinen. Volgens de Vlaamse sociale partners moet het relancebeleid snel, veilig, inclusief en toekomstgericht zijn. Het moet het economisch en sociaal weefsel veilig stellen én de crisis benutten als een kans om ook de uitdagingen van de post-coronawereld aan te pakken. Het voorbije jaar waren we van nabij betrokken bij de verschillende relancecomités en we overlegden intens onder de sociale partners en met de Vlaamse Regering. Als orgelpunt sloten we in december 2020 een belangrijk VESOC-akkoord ‘Alle hens aan dek’ met de Vlaamse Regering voor de relance van de arbeidsmarkt.

In 2021 willen de Vlaamse sociale partners en de SERV verder impact realiseren en relevant zijn door het beleid en de samenleving te blijven voeden met nieuwe inzichten en visies die de waan van de dag overstijgen want samen zijn we sterk door overleg!

Contact