Jaarverslag SERV 2018

In 2018 bracht de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) ruim honderd adviezen uit. Daarnaast sloten de Vlaamse Regering en sociale partners een akkoord af om een versnelling hoger te schakelen voor werkbaar werk.

Naast het traditionele studie- en advieswerk kijken de sociale partners ook naar nieuwe uitdagingen en investeren in de toekomst. In 2018 sloten de Vlaamse werkgevers- en werknemersorganisaties daarom twee akkoorden af in de SERV. In het voorjaar lanceerden we het actieplan digitalisering. Op het einde van het jaar werden de laatste loodjes gelegd voor een akkoord over circulaire economie. De focus op brede horizontale akkoorden is daarbij belangrijk. Niet alleen omdat we de lange termijn voor ogen moeten houden, maar ook omdat we hiervoor breed stakeholders bevragen en betrekken én onze visie op eigen initiatief willen uitdragen.

De neerslag van het werkjaar 2018 vind je in het jaarverslag van de SERV dat net als vorig jaar volledig digitaal is. Via een gebruiksvriendelijke toepassing krijg je snel een beeld van de belangrijkste activiteiten van het voorbije jaar.

Contact