Jaarverslag SERV 2017

Sociale partners zijn ‘samen sterk door overleg’. Dat is de baseline van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). Samen geven de Vlaamse werkgevers- en werknemersorganisaties bedrijven, medewerkers en gezinnen een stem via het Vlaams sociaal overleg. Over thema’s zoals vorming, arbeidsmarkt, sociale bescherming, innovatie, klimaat of energie zoeken we samen de juiste oplossingen op basis van terreinkennis en grondig studiewerk. Zo creëren we meer impact met als doel meer welvaart, welzijn, duurzaamheid en sociale cohesie in Vlaanderen.

In 2017 bracht de SERV ruim honderd adviezen uit over tal van sociaal-economische thema’s. Daarnaast sloten de Vlaamse Regering en de sociale partners een VESOC-akkoord over opleidingsincentives en een akkoord onder de sociale partners over werkbaar werk af. Dat zijn twee actuele en cruciale thema’s in het licht van de huidige én toekomstige uitdagingen.

De neerslag van het werkjaar 2017 vind je in het jaarverslag van de SERV dat voor het eerst volledig digitaal is. Via een gebruiksvriendelijke toepassing krijg je snel een beeld van de belangrijkste activiteiten van het voorbije jaar.

Contact