De indirecte werkgelegenheid in de bouwnijverheid

    De indirecte werkgelegenheid in de bouwnijverheid

    Indirecte werkgelegenheid komt op twee manieren tot stand. Het indirecte werkgelegenheids-effect bij toeleveranciers wordt gecreëerd door bestellingen van de bouw bij andere binnen-landse bedrijfstakken. Het gaat bijvoorbeeld om uitbestede taken als interim-arbeid en veilig-heidspersoneel.
    Het indirecte effect via consumptieve bestedingen ontstaat door de besteding van inkomen verdiend in de bouw. Hierdoor ontstaat een werkgelegenheidseffect dat indirect toegeschreven wordt aan de bouw. Werknemers uit de bouwnijverheid kopen bijvoorbeeld met hun loon goe-deren in supermarkten aan, en deze aankoop creëert indirecte werkgelegenheid bij deze su-permarkten en hun toeleveranciers.

    Thema's en trefwoorden