De indirecte werkgelegenheid van de bedrijfstak banken en financiële dienstverlening

De indirecte werkgelegenheid van de bedrijfstak banken en financiële dienstverlening

Een sleutelindicator om het belang van een bedrijfstak in de economie te duiden is de werkgelegenheid. Naast de eigen werkgelegenheid is ook de indirecte werkgelegenheid van belang. In het kader van het Sociaal-Economisch Rapport Vlaanderen van de SERV worden 20 bedrijfstakrapporten over indirecte werkgelegenheid opgemaakt die wekelijks voorgesteld worden. Deze week stellen we de financiële bedrijfstakken (banken, verzekeringsmaatschappijen en ondersteunden diensten ) voor. De eigen werkgelegenheid in deze bedrijfstak bedraagt in 1995 in totaal 136.000 personen terwijl de indirecte werkgelegenheid oploopt tot 98.000 personen. Deze laatste personen werken in andere bedrijfstakken maar zijn afhankelijk van bestellingen door de financiële bedrijfstakken of van inkomen ontstaan in deze bedrijfstakken.
In 2001 stijgt de directe werkgelegenheid naar 144.000 personen terwijl de indirecte werkgelegenheid oploopt tot 112.000 personen. Verschillende ontwikkelingen spelen hierin een rol. Vooral het aandeel van de uitbestede diensten (informatica en zakelijke dienstverlening zoals boekhouding, technische ondersteuning, interim-arbeid en catering) neemt toe. Deze vorm van indirecte werkgelegenheid verdubbelt bijna tussen 1995 en 2001. De betekenis van financiële instellingen in de Belgische economie is in de afgelopen jaren dan ook duidelijk toegenomen.