Impact van de financiële en economische crisis op Vlaanderen en België

Impact van de financiële en economische crisis op Vlaanderen en België

Op vraag van minister-president Kris Peeters bezorgde de SERV de Vlaamse Regering een analyse van de financieel-economische crisis. Het analyserapport gaat dieper in op de sociaaleconomische en maatschappelijke impact van de crisis op België en Vlaanderen. Verder beschrijft en analyseert het de herstelplannen die op internationaal, Europees, federaal en Vlaams beleidsniveau werden gelanceerd om de crisis aan te pakken. Het gaat ook in op de stand van zaken bij de uitvoering van het Vlaamse herstelplan.
Het rapport levert feiten en inzichten aan de sociale partners en de Vlaamse Regering die nuttig zijn voor de voorbereiding van het Vlaams werkgelegenheids- en investeringsplan.