Holebi's en de arbeidsmarkt

Holebi's en de arbeidsmarkt

De SERV organiseerde, in samenwerking met de Holebifederatie, een hoorzitting over Holebi’s en de arbeidsmarkt.
De sociale partners stelden een nota Holebi’s en de arbeidsmarkt op als basis voor dit overleg. De nota biedt een eerste analyse van de problemen. Holebi’s hebben, en dat is ook het aanvoelen van de vertegenwoordigers van de holebi-gemeenschap, geen lagere arbeidsdeelname dan de globale arbeidspopulatie. De analyse toont wel aan dat de holebi’s een doelgroep vormen van de tweede pijler van de wettelijk initiatieven, namelijk de gelijke behandeling.