Evaluatierapport over de begroting 2023

Het Vlaams begrotingstekort bedraagt dit jaar bij ongewijzigd beleid 2,65 miljard euro. Dat is 276 miljoen euro beter dan de Vlaamse Regering voordien had ingeschat. Toch blijven er uitdagingen waarschuwt de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV): de aangekondigde heractivering en hervorming van het Europees begrotingskader dwingt alle overheden in ons land om goed af te spreken wie welke budgettaire inspanningen zal leveren. Daarnaast keek de SERV ook naar het subsidieregister en zag een goed instrument dat alleen nog niet alle subsidiestromen bevat.