Briefadvies aan Minister Kathleen Van Brempt over de meerwaardeneconomie tussen de Federale staat, gewesten en de gemeenschappen

    Briefadvies aan Minister Kathleen Van Brempt over de meerwaardeneconomie tussen de Federale staat, gewesten en de gemeenschappen

    Briefadvies aan Minister Kathleen Van Brempt over de instemming avenant samenwerkingsovereenkomst tussen Federale staat,Vlaams, Waals en Brussel hoofdstedelijk Gewest en Duitstalige Gemeenschp betreffende de meerwaardeneconomie .