Briefadvies aan Minister Inge Vervotte ivm wijziging van het decreet organisatie van de zorgverzekering

Briefadvies aan Minister Inge Vervotte ivm het voorontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering

Briefadvies aan Minister Inge Vervotte ivm het voorontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering.