Briefadvies aan Minister Frank Vandenbroucke over het decreet basisonderwijsen decreet onderwijs XIII-Mozaïek

    Briefadvies aan Minister Frank Vandenbroucke over het decreet basisonderwijsen decreet onderwijs XIII-Mozaïek

    Briefadvies aan Minister Frank Vandenbroucke over het voorontwerp tot wijziging van het decreet basisonderwijsvan 25 februari 1997 en van het decreet van 13 juli 2001 betreffende het onderwijs XIII- Mozaïek (decreet kosteloosheid)

    Thema's en trefwoorden