Briefadvies aan de heer Bernard De Potter over de Doelstelling 2 Operationeel EFRO-programma 2007-2013

Briefadvies aan de heer Bernard De Potter over de Doelstelling 2 Operationeel EFRO-programma 2007-2013

Briefadvies Doelstelling 2 Operationeel EFRO-programma 2007-2013.