Brief Vlaams doelstellingenkader 2030

De SERV verwelkomt dat de Vlaamse Regering via een intensief interactieproces wil werken aan een Vlaams doelstellingenkader voor 2030. In zijn Platformtekst 2030 deed de SERV daarvoor zelf al een eerste aanzet. De zeventien duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals of SDG’s) van de Verenigde Naties vormen een tweede vertrekpunt. De SERV formuleert nu een reeks aanbevelingen bij de aanpak die de Vlaamse Regering wil volgen en bij de vooropgestelde afbakening en inhoudelijke keuzes. Om tot gedragen doelstellingen te komen, moet de nodige tijd worden uitgetrokken voor onderbouwing, discussie, overleg en besluitvorming. Volgens de SERV is het ook niet nodig of wenselijk om voor elke SDG kwantitatieve doelstellingen te formuleren. Andere benaderingen hebben soms meer zin.