Akkoord zesde staatshervorming

Op eigen initiatief
SERV-akkoord op hoofdlijnen over de uitvoering van de zesde staatshervorming in Vlaanderen

Door de zesde staatshervorming krijgt Vlaanderen een resem nieuwe bevoegdheden en middelen. Een unieke kans volgens de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) om verder te bouwen aan een goed doordacht en efficiënt beleid rond sociale bescherming, arbeidsmarkt, economie en energie.
Via het sociaal overleg en de toekomstige beheersorganen willen de Vlaamse sociale partners hun expertise en draagkracht inbrengen om van deze ingrijpende staatshervorming een succes te maken.

De SERV maakte een addendum over economische migratie bij het akkoord over de zesde staatshervorming. Dit addendum vind je hierbij als document.