Akkoord Actieplan Werkbaar Werk

ACV, ACLVB, Voka, Unizo, Boerenbond, Verso en de Vlaamse Regering slaan de handen in elkaar voor een actieplan werkbaar werk. Het actieplan moet sensibiliseren, enthousiasmeren en inspireren om met concrete maatregelen aan de slag te gaan zodat een echt werkbaar werk-beleid tastbaar wordt voor iedereen.
Het Vlaams ABVV wenste het akkoord niet te ondertekenen.

Werkbaar werk is werk dat motiverend is, voldoende leerkansen biedt, geen overmatige stress oplevert en een evenwichtige werk-privé balans mogelijk maakt. Het hebben van een werkbare job is belangrijk voor het werkplezier en de motivatie, maar ook om ervoor te zorgen dat we met z’n allen langer aan de slag kunnen. De Vlaamse Regering en Vlaamse sociale partners willen met dit akkoord over een actieplan een versnelling hoger schakelen rond werkbaar werk. Dat is nodig: de laatste werkbaarheidsmeting in 2016 gaf een daling van de werkbaarheid in Vlaanderen aan tegenover de vorige jaren.

Het actieplan omvat drie luiken:

  • kennis dient verder ontwikkeld en ontsloten te worden: multidisciplinaire kennisopbouw rond werkbaar werk, optimalisering van de website www.werkbaarwerk.be, actualisering van de werkbaarheidsmonitor, uitwerking van train de trainer-programma's;
  • we willen alle betrokken actoren enthousiasmeren: hiertoe lanceren we een communicatiecampagne rond werkbaar werk en moedigen we het delen van informatie tussen sectoren aan.
  • We brengen elkeen aan de slag:
    • ondernemingen door hen aan te moedigen om werkbaar werk in kaart te brengen. Hiertoe lanceren we tijdelijk (gedurende drie jaar) een cheque van 10 000 euro met cofinanciering waarmee bedrijven een scan kunnen aankopen en/of begeleiding inkopen met als doel de werkbaarheid in de organisatie in kaart te brengen, een actieplan op te stellen en/of veranderingen in werkbaarheid op te volgen. Voor ondersteuning bij het uitvoeren van acties kunnen ondernemingen desgewenst terecht bij bestaande kanalen (kmo-portefeuille, ESF-oproepen). Voor bedrijven die hun plafond binnen de kmo-portefeuille bereikt hebben staan we ook tijdelijk een verhoging toe tot max. 5000 euro voor acties rond werkbaar werk;
    • voor individuen verwijzen we naar het bestaande instrumentarium;
    • de Vlaamse overheid gaat verder aan de slag met het stimuleren van sport en beweging op en na het werk, het realiseren van behoeftedekkend en kwaliteitsvol aanbod kinderopvang en het uittekenen van een duurzaam woon-werkverkeersbeleid.

Actualisering actieplan werkbaar werk

In 2021 blijven de ambities en acties van het actieplan werkbaar werk nog steeds een meerwaarde maar achtte minister van Werk Crevits het nuttig om het actieplan te actualiseren. De minister organiseerde daarom samen met de Vlaamse sociale partners rondetafelgesprekken met preventiediensten, HR-professionals, sectoren en organisaties die kansengroepen vertegenwoordigen. Op basis hiervan werden door minister Crevits 11 bijkomende acties geformuleerd. Het bestaande actieplan en deze bijkomende acties zijn in uitvoering en vormen een brug naar een mogelijk nieuw akkoord tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse sociale partners over werkbaar werk.

Contact