Advies wijzigingsdecreet EWI

    advies op vraag
    Vlaams minister van Werk Economie Innovatie en Sport
    Philippe Muyters
    Voorontwerp van decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot het economisch-, wetenschaps- en innovatiebeleid

    De SERV stelt vast dat het voorontwerp van decreet hoofdzakelijk juridisch-technische wijzigingen bevat die tot doel hebben de coherentie en accuraatheid van de hervormde beleidskaders binnen het domein EWI te vrijwaren. De SERV kan zich dan ook scharen achter de voorgestelde afstemmingen, correcties en verfijningen.