Advies wijzigingsdecreet EWI

  advies op vraag
  Vlaams minister van Werk Economie Innovatie en Sport
  Philippe Muyters
  Voorontwerp van decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot het economisch-, wetenschaps- en innovatiebeleid

  De SERV stelt vast dat het voorontwerp van decreet hoofdzakelijk juridisch-technische wijzigingen bevat die tot doel hebben de coherentie en accuraatheid van de hervormde beleidskaders binnen het domein EWI te vrijwaren. De SERV kan zich dan ook scharen achter de voorgestelde afstemmingen, correcties en verfijningen.

  Thema's en trefwoorden