Advies wijzigingsdecreet EWI

advies op vraag
Vlaams minister van Werk Economie Innovatie en Sport
Philippe Muyters
Voorontwerp van decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot het economisch-, wetenschaps- en innovatiebeleid

De SERV stelt vast dat het voorontwerp van decreet hoofdzakelijk juridisch-technische wijzigingen bevat die tot doel hebben de coherentie en accuraatheid van de hervormde beleidskaders binnen het domein EWI te vrijwaren. De SERV kan zich dan ook scharen achter de voorgestelde afstemmingen, correcties en verfijningen.

Contact