Advies wijziging VDAB-decreet

    advies op vraag
    Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
    Hilde Crevits
    Voorontwerp decreet tot wijziging VDAB-decreet: activerings-, loopbaan- en dataregie

    De SERV staat achter de doelstelling van de Vlaamse Regering om het Vlaamse activeringsbeleid structureel te verbreden. VDAB wordt de centrale datagedreven en resultaatsgerichte werkzaamheids- en loopbaanregisseur van dit brede activeringsbeleid. Het nieuwe kaderdecreet moet dit juridisch mogelijk maken. Om deze opdracht ook effectief te realiseren, stelt de SERV dat er bijkomende zaken nodig zijn waaronder een oefening naar financieel en operationeel realisme in de schoot van VDAB, een debat over de verdere invulling van de verschillende regisseursrollen van de VDAB, constructieve samenwerking met partnerorganisaties en andere overheden, een gezamenlijke datavisie en -strategie met de ander overheden en een aangepaste aanpak en loopbaanbegeleiding voor niet-beroepsactieven.