Advies wijziging milieuhandhavingsdecreet

    advies op vraag
    Vlaams minister van Omgeving Natuur en Landbouw
    Joke Schauvliege
    Voorontwerp van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen inzake milieubeleid en wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009

    Thema's en trefwoorden