Advies wijziging delegatie raad van bestuur Universiteit Gent

advies op vraag
Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand
Ben Weyts
Voorontwerp van bijzonder decreet tot wijziging van het bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende de Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen wat betreft de delegatie door de raad van bestuur

De SERV is positief over de mogelijkheid om externe experten toe te laten tot de tuchtorganen van de UGent. In het kader van uniformiteit moet de Vlaamse overheid echter ook de interne samenstelling van de tucht- en bestuursorganen in andere private en publiekrechtelijke hogeronderwijsinstellingen bekijken. De SERV vraagt een meer paritaire samenstelling: een vertegenwoordiging van niet enkel professoren maar ook ander personeel, studenten en bursalen.

Contact