Advies wijziging BVR kwaliteits- en registratiemodel

advies op vraag
Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
Jo Brouns
Voorontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2019 tot uitvoering van het decreet van 29 maart 2019 betreffende het kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners in het beleidsdomein Werk en Sociale Economie

Externe dienstverleners binnen het beleidsdomein Werk en Sociale Economie (WSE) moeten aantonen dat ze aan de minimale kwaliteitsvoorwaarden voldoen.

Tot 31 december 2022 kan dat via:

  1. een kwaliteitsbewijs (‘label’) uit de markt
  2. een wettelijk kwaliteitssysteem van een andere overheid
  3. een goedkeuringsbewijs, dat wordt aangevraagd via de standaard Werk en Sociale Economie.

Vanaf 1 januari 2023 verandert de status van het goedkeuringsbewijs: dienstverleners zullen het slechts éénmalig en gedurende 18 maanden kunnen gebruiken als instap om een kwaliteitsbewijs uit de markt of van een andere overheid te behalen.

De SERV adviseert om dienstverleners te stimuleren om de aanvraagprocedure snel op te starten zodat ze binnen de 18 maanden over de nodige kwaliteitsgarantie beschikken.
De informatie die dienstverleners in dat proces verstrekken, wordt volgens de SERV best ook zoveel mogelijk benut in andere overheidsprocedures.

Tot slot vraagt de SERV om het principe van wederkerigheid zoveel mogelijk toe te passen. Dat geldt in het bijzonder voor de kmo-portefeuille: dienstverleners die daarvoor erkend zijn, voldoen automatisch aan het kwaliteitsdecreet binnen het beleidsdomein WSE, maar omgekeerd is dat niet het geval.

Contact